V rodině mladé slečny, kterou v úctě k životnímu příběhu nechávám v anonymitě, se letectví doslova dědí, a protože letectvo a letadla byla odjakživa součástí válečných konfliktů, zasáhla i tuhle početnou rodinu. „Moje babička byla ze šesti dětí, měla čtyři sestry a jednoho bratra, blízko věkově u sebe. Celá rodina žila v Třinci, kde vedle sebe žily Češi, Poláci, Němci, Slováci a Židé. Můj praděd se tehdy rozhodoval, do jaké školy děti poslat, protože tehdy byl Třinec na hranicích s Polskem a byly zde polské a německé školy. Některá dítka chodila do německé školy, a proto uměla dobře německy,“ vypráví.

V roce 1938 kdy Němci zabrali Sudety, byl Třinec zabrán Polskem a praděda měl problémy (málem ho zabili, protože byl Čech, bývalou manželku měl Polku a dal některé děti do německé školy). V září 1939 Němci obsadili Polsko a tím i Třinec a začalo systematické poněmčování. Někteří skončily v koncentrácích, někteří byli odvlečení na nucené práce do Německa jako Poláci, přestože byli Češi, vypraví se zájmem a rozlehlostí vlastního rodokmenu současná členka aeroklubu.

Foto: Wikimedia, CC BY-SA 3.0 de

Na podzim 1939 byly babička a její tři sestry odvlečeny na nucené práce do Německa (kousek od Penemunde, kde se vyvíjely rakety V1 a V2) a mé babičce v té době bylo necelých 16 let. Zde pracovaly v zemědělství. Praděda před strachem, aby nebyly ostatní poslány do koncentračního tábora přijal tak zvaného „Fokslistu“, což znamenalo, že se stal Němcem druhé kategorie a z toho vyplývalo, že potomci museli do německé armády. A tak byl její prastrýc odveden do pomocných jednotek německé armády a s největší pravděpodobností zahynul (je nezvěstný dodnes) na východní frontě někde v Rusku.

„Je to paradox, ale díky tomu, že prateta navštěvovala německou školu a postupně na nucených pracích začala ovládat většinu německých dialektů, měla v podstatě cestu do německé armády otevřenou, což dnes vzhledem k historickým událostem zní prazvláštně,“ vzpomíná slečna.

Koncentrační tábor?

„Babička a její sestry to tehdy vnímaly děsivě, všichni byli nahnáni do nákladních vozů pro dobytek, pocity směřovali jasně definovaně – koncentrační tábor,“ odříkává jedna z mých současných trenérek, zatímco se snažím vyznat ve složitých rodinných vazbách. Všechny děti byly naštěstí umístěny v německých rodinách v rozličných vesnicích. „Z dnešního pohledu je to k nevíře, ale ty dámy se dokázaly v té době zkontaktovat a přesto, že jim všem nebylo více než osmnáct let, dokázaly něco, o čem by se dal natočit film.“

V tu chvílí slečna popudila moji fantazii, i když jsem pořád bojoval s myšlenkou, jestli nesypu sůl do jejích ran. „Slečny se rozhodly (asi po necelých třech letech pobytu v Německu bez možnosti jet navštívit rodiče; pozn. red.), že se pokusí o útěk a návrat do Čech,“ pokračovala.

To mě začalo ukrutně zajímat, protože jsem si to nedokázal v tehdejších podmínkách představit. Vždyť si to zkuste uvědomit; je vám sedmnáct let a bez dokladů utíkáte s vědomím, že když vás chytí, je s vámi konec. „Je to neuvěřitelný, ale dokázaly to… A co víc, ve zdraví,“ dodává trenérka. Všechny ženy se po letech setkaly opět v jejich rodném městě. Osud je však rozvál každou jinam. „Moje babička se doslechla, že pokud se bude ucházet o práci v továrně (byla to továrna na ponožky v Českém Těšíně; pozn. red.), která pracovala pro německou armádu, zachrání se, což se i stalo a zbytek času do konce války zde přečkala,“ vypráví příběh babičky její vnučka.

Ravensbrück

„Moje prateta – ta mladší – byla bohužel transportována do Ravensbrücku (koncentrační tábor v Německu; pozn. red.), protože jak by se dnes řeklo, rebelovala proti systému tím, že si včas nestihla najít zaměstnání. Měla to štěstí, že válku a všechna příkoří přežila, a ještě se tam naučila francouzštinu,“ popisuje. Myslím, že ani jeden z nás to vzhledem k tomu co o koncentračních táborech víme, nedokážeme pochopit. O pobytu v koncentračním táboře nikdy nechtěla mluvit. „Všichni sourozenci si mysleli, že je mrtvá a jaké bylo překvapení, když po skončení války ji holohlavou přivezl do rodného domu ruský důstojník. Moje prababička se důstojníka bála, protože Němci rozdávali propagační letáky, kde bylo napsáno, že ruští vojáci jedí malé děti,“ dodává.

Koncentrační tábor Ravensbrück, Foto: archiv Norberta Radtkeho (Wikimedia, CC BY-SA 3.0)

„Druhá prateta se po návratu do Třince přihlásila do německé armády – k letectvu. Narukovala na letiště do Krakova, kde pracovala asi jako radistka. V boji nelétala, což v té době ženy nemohly, ale je možné, že buď letadla přemisťovala na frontu po vzoru Farrypilots, nebo mohla být radistkou v kokpitu. Po tetě nám zbyl hliníkový kufr, plný osobních věcí, který byl po její smrti poslán mé babičce. Tyto kufry byly v německé Luftwaffe používané v letadlech, normálně se nepoužívaly a nevyráběly, byl to opravdu luxus,“ vzpomíná na rodinné příbuzné trenérka.

„V roce 1944 teta přijela do Třince za mojí babičkou, s vážným poraněním hlavy (přežila havárii letadla; pozn. red.), ale i přesto nechtěla letiště opustit, když se vracela na letiště do Krakova. Tuto cestu jí všichni vymlouvali, byl cítit konec války. Přesto jela vlakem, na který byl spáchán nálet a teta byla zabita (26. 7. 1944; pozn. red.) v jedenadvaceti letech,“ vypráví mladá slečna, tak jako by se to dělo všem, přitom mě to zavrtává do vozíku a dokážu si představit tento příběh jako celovečerní film. „Ještě jedna informace. Moje prateta asi byla zasnoubena s jedním německým stíhačem, který pocházel z Achenu a zřejmě se měli po válce vzít, protože moje prateta byla na návštěvě jeho rodiny. Nikdo to z rodiny asi nevěděl, ale po válce dotyčný stíhač přijel do Třince a navštívil naši rodinu, a když mu moje babička řekla, že její setra zahynula při náletu na vlak, tak tomu nechtěl věřit a rozplakal se,“ dodává.

Cesta do kasáren nebo na smrt

„Hele a víš, na co jsem si vzpomněla?“ přeruší respondentka mé mručení a údery do klávesnice. „Moje babička mi jako malé vyprávěla, jak ji její starší sestra vzala do kasáren. Víš, ta, co lítala,“ uvede mě do obrazu, protože už se ztrácím v přehledu osob příběhu. „Holky pocházely z chudých poměrů. Život v kasárnách byl vítanou cestou vzhůru a babička to tehdy asi brala tak, že jí chce její sestra ukázat, kde bydlí.“ Vážení čtenáři, uvědomte si prosím, že tato návštěva byla v případě odhalení jízdenkou na smrt. „Mojí babičce tehdy bylo asi osmnáct, prateta přes ní prý jen přehodila německou uniformu. Babička říkala, že měla celou dobu hrozný strach, ale její sestra si asi neuvědomovala, co by se všechno mohlo stát. Ještě jedna příhoda z války. Moje babička také chodila pomáhat její tetě, která měla hospodu, ve které se scházeli jak partyzáni, tak němečtí vojáci. Dokonce její bratranci stáli každý na opačné straně. Jeden u partyzánů a druhý – voják – v německé armádě. A když ten druhý měl odjet na frontu ke Stalingradu, tak ho jeho bratr přemlouval, aby dezertoval. Ten to však neudělal a u Stalingradu padl,“ dodává.

„A je tu třetí ze sester,“ pokračuje.  „Protože měla potomka s německým vojákem polského původu byla uchráněna od téměř všech strastí války. Jenže v roce 1943 její manžel padl na východní frontě  a  ovdověla. Po válce bylo pratetě strašně líto, že neumí psát česky, měla problém najít práci.“

Tři sestry se po válce přesunuly do Krnova za prací, jako mnoho lidí, kteří přicházeli do pohraničí. Všechny pracovali buď v textilní továrně, nebo zůstali v domácnosti. Nejmladší, čtvrtá sestra zůstala v Třinci a poté se provdala za mého prastrýce, který byl odvlečen do Německa na převýchovu ve svých asi v 10 letech. Po skončení války se ho ptali, jestli chce zůstat v Německu, kde se měl velice dobře, protože vypadal jako pravý Němec, nebo se vrátit do Třince, protože jeho rodiče byli popraveni v koncentračním táboře. Zvítězila touha vrátit se do svého rodiště ke svým lidem, kteří mluvili jeho jazykem.

„A praděda. Ten to schytal několikrát. Prvně když dal děti do německé školy a Třinec zabrali Poláci, tak byl málem ubit, přestože měl první manželku Polku a v té době prababička již nežila a děda se znovu oženil s Češkou. Podruhé, když zabrali Třinec Němci a odvlekli mu děti do Německa, tak přijal německé občanství druhé kategorie a to bylo vykoupeno tím, že sice ochránil některé děti, ale syn mu padl na východní frontě a dcera u Krakova. Po skončení války to schytal ještě potřetí, přesto že byl Čech a stal se nechtěně Polákem a potom druhořadým Němcem, byl ze svého rodného domu vystěhován. Zůstal v Třinci a poctivě pracoval až do důchodu v Třineckých železárnách,“ dokončila vyprávění mladá slečna tak jakoby tenhle příběh byl úplně normální. Závěr toho článku píši několik měsíců poté, co jsem jej začal psát a pořád na ta fakta koukám s němým výrazem a nemohu se ubránit pocitu, že si zaslouží medializaci. Snad se nepletu.

Inzerce